“Sēņu talkā” pie Nīcgales Lielā akmens.

2009.gada 22.augustā notika 3. Latgales amatierteātru saiets ,,Sēņu talka”. Jau trešo gadu pie dižakmens pulcējas Latgales amatierteātri un viņu atbalstītāji, lai kopā priecātos, parādītu jaunāko iestudēto darbu fragmentus un izvērtētu paveikto. Pasākumu rīkoja Nīcgales amatierteātra dalībnieki un režisore Valentīna Zvingule. Uz šo pasākumu devās arī Līvānu KC amatierteātris un draugi.

Pasākumu atklāja meža saimniece Beka, iepazīstinot klātesošos ar teikas motīviem par Nīcgales Lielā akmens rašanos.

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Dalībniekus un skatītājus iepriecināja Marijas Umbraško vadītā Dubnas folkloras kopa un septiņi amatierteātri:

Dvietes amatierteātra piedalījās ar izrādi ,,Oka”, režisore Marija Kuļko,

Līksnas amatierteatris uzstājās ar fragmentu no A. Bankas lugas ,,Kredīts”, režisore Lilita Gadzāne,

Dignājas amatierteātris ar skečiem ,,Ainiņas no dzīves”, režisore Anita Grose,

Upmalas draugu kopa iepriecināja ar lugu ,,Pieskārieni”, režisore Anita Brokovska,

Jersikas amatierteātris rādīja lugu ,,Vizīte pie daktera”, režisore Ināra Ivanova.

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Līvānu amatierteātris uzstājās ar lugu ,,Lācītis Pūks un viņa draugi dodas ekspedīcijā” kuru iestudējusi režisore Ilze Kārkle.

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

Pasākuma noslēgumā visi ,,Sēņu talkas” dalībnieki uz meža skatuves saņēma pateicības un tradicionālos sēņu grozus ar meža veltēm. Tika dziedāta pasākuma himna ,,Šalc zaļais mežs”. Pēc tam, pie kopēja ugunskura, visi mielojās ar sēņu zupu, kuru pagatavoja meža skaistule Mušmire.

Sēņu talkā pie Nīcgales Lielā akmens

"Pasākums tiešām izvērtās ļoti jauks. Bija iespēja pavērot citu amatierteātru darbu un bez liekuļošanas var sacīt, ka šajā saulainajā dienā smēlāmies daudz pozitīvu emociju. Bet patīkamā aura, kas valdīja apkārt un lielais dižakmens dos mums spēku turpmākajam radošajam darbam. Par pasākuma iespaidiem un emocijām, visi amatierteātru režisori atstāja savus ierakstus lielajā „Meža grāmatā”. Daži teātri sēņu talku pameta tikai saulei rietot, bet tas jau ir cits stāsts… ha-ha-ha." Tā pasākumu atceras mūsu kolektīva dalībniece un Jersikas amatierteātra režisore Ināra Ivanova.

Foto: Mazjāņu ģim.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico