“Palaunadža lustes -2009” Dignājā.

Saulainā 11.septembra vakarā, Dignājas parkā pulcējās amatierteātri no tālienes un tuvienes uz “Palaunadža lustēm -2009”. Arī mūsu - Līvānu novada KC amatierteātris devās turp, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem iestudējumiem. Pulcēšanās notika pie vecās, skaistās Dignājas pamatskolas. Parkā visus sagaidīja vietējie pašdarbnieki, sieviešu ansamblis iesildīja publiku ar pazīstamām dziesmām un kopā dziedāšanu.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Uz pasākumu bija ieradušies 8 amatierteātru kolektīvi un atveduši parādīt savus iestudējumus.

Pirmie uzstājās mājinieki – Dignājas amatierteātris un režisore Anita Grosa rādīja iestudējumu “Latviešu valodas eksāmens”, kur apkopoti interesanti gadījumi un pārpratumi valodas eksāmena laikā.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Dvietes amatierteātris un režisore Marija Kuņko parādīja Vaikuļu Teklas lugu “Oka”. Interesanta luga un kolektīvs.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Līvānieši un režisore Ilze Kārkle nospēlēja Anitas Liepas lugu “Pazīstama seja”, bet pašās vakara beigās mājiniekus un atbraukušos kolektīvus, iepazīstināja ar fragmentiem no R.Blaumaņa lugas “Ļaunais gars”.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Aknīstes amatierteātris rādīja “Pikantās ainiņas”, kas sastāvēja no trīs daļām: Vilcienā; Pie ārsta; Vistas. Skatītāji smējās “vēderus turēdami”.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Kalna pagasta amatierteātris un režisore Sandra Vecumniece iepazīstināja ar Aivara Bunkas lugu “Sausā lapa”.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Nīcgales amatierteātris parādīja ainiņas “Tādi esam...”, kur ar interesi sekojām divu lauku sievu biznesa plāniem un ekstrēmajām pārvērtībām.

Upmalas amatierteātris, savā tradicionālajā stilā spēlēja iestudējumu “Iz dzīves”

Gārsenes amatierteātris arī bija atvedis A.Bunkas lugu “Sausā lapa”, režisores Kristiānas Kalnietes iestudējumā, bet tā kā Kalna pagasta kolektīvs to jau bija parādījis pilnībā, aktieri nolēma salīdzināšanai un savu spēju demonstrēšanai, nospēlēt tikai fragmentu no lugas. Var teikt, ka abi iestudējumi bija ļoti interesanti un atšķirīgi interpretēti.

Noslēgumā, Dignājas kolektīva vadītāja un dalībnieki pateicās atbraukušajiem kolektīviem un visi kopā nodziedājām “Lilioma dziesmu” no izrādes “Lilioms”. Pēc tam viesi un mājinieki pulcējās pie ugunskura un priecājās zaļumballē.

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

Labā noskaņojumā Līvānu amatieraktieri atgriezās mājās, Daugavu šķērsojot ar prāmi. Paldies, dignājiešiem par viesmīlību!

Palaunadža lustes -2009 Dignājā

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico