Vasara Turku pagastā.

Līvānu novada Turku pagastā tāpat kā visā Latvijā vasara aizrit saspringta un darbīga. Jāpaspēj ir sagādāt sev un savām saimniecībām krājumus ziemai – dārzi jāravē, siens javāc, zaptes javāra, japaspēj tas un vēl tas, un vēl tas..., bet neskatoties ne uz ko, atliek laiks arī sev un aktīvai atpūtai.

Vasara Turku pagastā

Vasara Turku pagastā

11.jūlijā Turku pagasta Zundānu TN notika Līvānu novada amatierteātru un viņu draugu tusiņš ar nosaukumu „ Mīlestībai liela vara, jeb - karstais siena laiks...”. Uz pasākumu ieradās teātra spēles cienītāji no Rožupes, Rudzātiem, Jersikas, Zundāniem, Līvāniem un kā tuvākie draugi no pārdaugavas- Dignājas teātra kopa. Zundānieši, kā jau mājinieki, uzņēmās pasākuma vadīšanu. Tika izraudzīta žūrija no jaunāko skatītāju vidus, astoņu cilvēku sastāvā, vecumā no 4-10 gadiem. Katrs teātra kolektīvs pastāstīja par sevi un skatītājiem piedāvāja skečus 5-10 minūšu garumā. Bija jautro pasaku pusstunda,dažādas atrakcijas, spēles un dejas. Pasākuma noslēgumā bargā žūrija paziņoja savu vērtējumu- „ Ideju kausu” un ceļojumu karti pa Latviju nopelnīja Dignājas teātra kopa, režisore Anita Grosa ( skečs „ Eksāmens”)! Lai arī galvenais uzvarētājs vienmēr ir tikai viens, tomēr ieguvēji un savā ziņā arī uzvarētāji ir visi, kuri nesēž malā, bet iet, dara un māk pasaukt līdzi arī citus, tā kuplinot domubiedru pulku.

Zundānu TN vadītāja
Ināra Ivanova.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico