Jaunā teātru sezona sākusies.

Oktobra mēnesis ir 2010./2011. gada teātra sezonas sākums. Līvānu amatierteātris uzsācis gatavoties savas 60 gadu jubilejas svinībām. Viss novembris ir mūsu teātra jubilejas mēnesis.

Režisores Ilzes Kārkles vadībā, cītīgi notiek jauno iestudējumu mēģinājumi. Tiek iestudēti divi darbi: A.Brigaderes “ Čaukstenes”, kur Kloķeni spēlēs Eleonora Rabčevska, Kurmeni - Sandra Mukāne, Fogeleni - Ilze Vanaga, Luisgardi – Linda Usāne, Pureni – Ināra Ivanova, Grietu – Biruta Krūmiņa. Kā otrs darbs, tiek iestudēts M.Zoščenko “ Kāzas”. Iestudējumā piedalīsies un lomas atveidos: tēvu – Jānis Markots, Māti – Ināra Jačmenkina, Meitu – Sarmīte Ručevska, līgavaini – Oskars Bērziņš, līgavaiņa draugu – Valentīns Uļjanovs vai Jānis Aizpurietis, pirmo viesi spēlēs Normunds Upītis, otro viesi – Valdis Vitkovskis, pirmo sievieti -Linda Usāne, otro sievieti – Rima Līvmane. Līgavas ekstravaganto draudzeni spēlēs Grigorijs Eniņš.

Tiek atkārtoti agrāk iestudētie darbi: R.Blaumaņa “ Dzīves nopūta jeb likteņa saites” un J.Jaunsudrabiņa “ Pēc pirmā mītiņa”. Tie ir rādīti vairākos novada kultūras namos, dažādos festivālos Latvijā un Lietuvā.

Amatierteātru festivāls Taujenai pilsētā, Lietuvā

Kolektīva dalībnieki sanāca kopā, lai apspriestu jubilejas pasākumu norises programmu un organizatoriskos jautājumus. Visi aktīvi gatavojas svētkiem un viesu uzņemšanai.

Sekojiet līdzi informācijai teātra lapas afišā. Mēs jūs informēsim par jubilejas pasākumu norises vietu un laiku.

Kolektīva dalībniece: Ludmila Puškeire.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico