Pasākums Jersikā.

14.martā tika svinēta Jersikas kultūras nama teātra kopas pirmā dzimšanas diena. Ar prieku varam teikt, ka kopas vadītāja un režisore Ināra Ivanova ir Līvānu KC amatierteātra dalībniece. Daži mūsu kolektīva aktieri piedalās kopas iestudējumos un dalās ar jaunajiem kolēģiem aktiermākslas pieredzē.

Sarīkojums noritēja nostaļgiskā 80.gadu disko stilā. Svinības vadīja Krustmāte Lienīte un Miedziņš, kurus labi atceramies no tā laika televīzijas pārraidēm.

Viesi noskatījās mājinieku uzvesto lugu “Biznesa lēdija”. Visus, zālē sēdošos, aizrāva aktieru atraktīvā darbošanās uz skatuves. Tā bija brīnišķīga dāvana skatītājiem.

Aktierus jubilejā ar sirsnīgām dāvanām sveica Jersikas pagasta pašdarbnieki. Arī mēs sveicām jaunos kolēģus, nesot sveicienus no "Olimpa augstumiem". Līvānu amatierteātra kolektīva sveicienus nodeva Apolons ar mūzām.

Novēlam jaunajam kolektīvam veiksmi un radošu garu!

Jersikas kultūras nama teātra kolektīvs uz skatuves

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico