Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Atgriezušies no festivāla Lietuvā, sākām cītīgi gatavoties Līvānu pilsētas svētkiem, kur kopā ar citām novada teātru kopām, ņēmām aktīvu dalību svētku pasākumos.
Lācītis Pūks un gudrā Pūce palīdzēja iedzīvotājiem un bērniem iepazīt jaunās bibliotēkas piedāvātos dārgumus,izvadāja pa visiem bibliotēkas stāviem un savā manierē pastāstīja, kas kur atrodams. Bērni ar sajūsmu sekoja neparastajiem gidiem.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Rima Līvmane ar saviem Rožupes teātra kopas dalībniekiem priecēja pašus mazākos un viņu vecākus , radus Bēbīšu svētkos. Simpātisko zvēriņu uzstāšanos skatītāji uzņēma ar smiekliem un sajūsmu.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Liela daļa novada aktieru tika iesaistīti teatralizētajā uzvedumā “Līvānu vēsture teatrālās ainiņās”, kura idejas autore ir līvāniete jaunā režisore Liene Šmukste, bet dzīvē īstenoja režisore Ilze Kārkle.
Tika izstāstīta un parādīta pasaka par Daugavas un Dubnas tapšanu, Līvānu veidošanos un attīstību, tirgus dienu Līvānos, ko atveidoja Rudzātu teātra kopas Okūts dalībnieki.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Ļoti origināli izskatījās tirgotavas Rīgas ielā, kas atradās domes ēkas logos. Tur bija izvietojusies Maiznīca, Cepures, Desinieks, un Aptieka,bet tirgoņu un aptiekaru lomās iejutās mūsu teātra dalībnieki. Arī jaunākas Līvānu vēstures attēlojumu īstenoja Līvānu teātra kolektīvs.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Skatītājiem patika fona skaņu grupa, ko izpildīja jaunieši. Uzveduma beigās, tika palaisti gaisā krāsaini baloni. Novada teātra kopas piedalījās Lielajā svētku gājienā, kas devās pa pilsētas ielām uz Tradīciju laukumu.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Pēc svētkiem aktieriem nebija daudz laika atpūsties, jo šī vasara ir pasākumiem bagāta. Tā 6.augustā Vārkavā notika XIII amatierteātru saiets.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Uz saietu ieradās Daugavpils Tautas teātris “ Iskateļ” ar izrādi “Par visiem, kas mūs mīlējuši” pēc krievu autoru darbu motīviem.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Krustpils pagasta K.N. Amatierteātris “ Savējie” ar A.Voitkis izrādi “Skaistuma sacensības”.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Līvānu novada K.C. Amatierteātris ar M.Zosčenko viencēlienu “Kāzas”, ko iestudēja režisore Ilze Kārkle.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Rudzātu teātra kopa “ Okūts” skatītājus iepazīstināja ar Danskovītes lugu “Dyorgais pierkums” režisore Saiva Ķuzule - Jansone, un Rogovkas teātris ar izrādi “Da Reigas, kai da dabasu, pusi dzeives var izrunot”,abas izrādes latgaliešu valodā.

Piedalāmies Līvānu pilsētas svētkos un Teātru saietā Vārkavā.

Pasākuma vadītāji bija padomājuši par svētku gājienu un vietējā muzeja apmeklējumu. Pasākums noslēdzās ar dalībnieku kopīgu kafijas dzeršanu un saviesīgām sarunām.


Autors: Ludmila Puškeire
Foto:
Normunds Upītis
Jānis Trokša
Arnis Puškeiris

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico