Pelnrušķītes pirmizrāde.

Vienpadsmitā maija vakarā bija vērojama pastiprināta ļaužu plūsma Līvānu KC virzienā. Cilvēki nāca bariņiem, vieni paši un ar ģimenēm. Viņu vidū bija daudz jauniešu. Cilvēki nesa ziedus, jo devās uz Līvānu amatierteātra iestudētās J.Švarca lugas “ Pelnrušķīte” pirmizrādi.

Visi ar interesi gaidīja šo izrādi, jo pirmo reizi teātra kolektīvs bija ķēries klāt pasakas iestudēšanai. Atnākušie nepievīlās, viņi baudīja skaistu mūziku, dziesmas, galma dejas. Acis priecēja skaistie tērpi, bet sirdis aizkustināja aktieru sniegums. Izrādes laikā varēja izbaudīt pārvērtību burvestības un noslēpumu.

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Izrādē piedalījās pieredzējušie aktieri – J.Markots, N.Upītis, V.Nešpors, E.Rabčevska, Ē.Mazjānis, S.Mukāne, B.Krūmiņa, I.Vanaga, V.Vitkovskis, J.Aizpurietis, kā arī talantīgie jaunieši – Valentīns Uļjanovs un Oskars Bērziņš.

Vislielāko uztraukmu izjuta mūsu Pelnrušķīte – Dace Neicgale un Pāžs- Māra Rudzāte, jo tas bija viņu pirmais uznāciens amatierteātra sastāvā.

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pateicamies režisorei Ilzei Kārklei par ielikto darbu un izdomu, aktieriem par kvalitatīvo sniegumu, deju skolotājai A. Vucinai un mūzikas noformējuma veidotājam J.Rudzītim, kā arī tērpu meistariem.

Pelnrušķītes pirmizrāde

Pelnrušķītes pirmizrāde

Skatītāji savas izjūtas izteica skaļajos applausos un pasniegtajos ziedos.

Fotogrāfi: G.Vanags, L.Puškeire

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico