Vārkavas saiets

Skaistā 3. augusta pēcpusdienā, Vārkavā notika 15. amatierteātru festivāls, kur piedalījās: Vārkavas pašdarbnieku teātra kolektīvs ar izrādi “Pacelt vabolīti”; Daugavpils tautas teātris “Iskateļ” ar izrādi “Stacijas dzīves stāsti”; Līvānu amatierteātris ar Armandas Vilcānes viencēlienu “Jei bučuos maņi“ un Stabulnieku kolektīvs “Optimists“ ar izrādi “Pārsteigums skapī“. Vēl svētkos dalību ņēma Upmalas teātra draugu kopa un Aglonas dramatiskais kolektīvs.
Šogad izrādes tika rādītas dažādās Vārkavas pagasta vietās, lai vairāk iedzīvotāju varētu izbaudīt šos teātra svētkus.

Līvānu amatierteātris uz festivālu aizveda, līvānietes Armandas Vilcānes sarakstīto viencēlienu “Jei bučuos maņi“, kas domāts brīvdabas izrādēm.

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

Uzvedumu iestudēja jaunais režisors Oskars Bērziņš, bet ar padomu palīdzēja pieredzējusī režisore Ilze Kārkle.
Šinī izrādē spēlē Līvānu amatierteātra un Jauniešu teātra aktieri, kā arī iesaistīti jauni dalībnieki. Izrādes pirmizrāde notika Līvānos “Ubaglīča svētkos”.

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

Pēc izrādēm notika visu kolektīvu gājiens, 15. festivāla karoga pacelšana un dalībnieku sveikšana. Tika rādīti mājās sagatavotie apsveikumi, kurus vērtēja festivāla viesis, aktieris Rolands Zagorskis.

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

Pēc īsas uzstāšanās, Rolands Zagorskis novadīja improvizācijas teātra meistarklasi. Visi teātru kolektīvi azartiski iesaistījās uzdevumu veikšanā un parādīja savu atjautību, izdomu un atraktivitāti, ko skatītāji ar sajūsmu novērtēja.
Tā bija interesanta pieredze un ierosinājums, tāda veida treniņus veikt mēģinājumos.

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

Festivāla noslēgumā, organizatori pateicās māksliniekam un teātra kolektīviem par piedalīšanos. Vakars noslēdzās ar kopīgām vakariņām un balli.

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

15. amatierteātru festivāls Vārkavā

Ludmilas Puškeires teksts un foto

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico