Teātru saiets Līvānos "Aizgavēņa grīztavys"

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Kā jau katru gadu, 2014.g. marta sākumā Līvānos notika teātru saiets "Aizgavēņa grīztavys". Uz kuru ieradās septiņi pašu novada, kaimiņu novadu kolektīvi un visu iemīļotais amatierteātris no Taujenes Lietuvā. Tika parādītas astoņas interesantas un pārdomas raisošas izrādes, kas skatītājos guva atzinību, izsauca skaļus applausus un smieklus.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saietu atklāja Jersikas TN teātra bērnu kopa ar izrādi "Minkas un Dukša raibā dzīve", ko iestudēja režisore Ināra Ivanova. Ludziņas sižeta tēma - vajag mācēt novērtēt citu darbu un visiem dzīvē jādara to, ko katrs māk vai ir tam radīti, citādi notiek nepatikšanas un pārpratumi.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Rudzātu SN teātra kopa "Okūts" un režisore Saiva Ķuzule - Jansone mūs iepazīstināja ar diviem skečiem "Baba i unuks" un "Brīnumplāksteris". Pirmajā parādīts kā iespaido bērnu un mazbērnu raksturu veidošanos vecāku un vecvecāku pārliekā gādība. Viņi kļūst par bezmugurkaula un bezrakstura personām. Otrajā ar humoru parādītas cilvēku dažādās atkarības un cīņa ar tām.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Turku SN amatierteātris "Maska" atveda, mūsu teātra ilggadīgās režisores, Laumas Balodes lugu "Mana mīļā vedekliņa", kuru iestudēja Ināra Ivanova. Kā teica vakara vadītāji: "Ir tāda sevišķa cilvēku šķira - vīramātes." Cik grūti vienīgajam dēlam atrast sievu, kas patiktu arī viņa mātei. Ir jāpielieto viltība, atjautība un labestība, lai to paveiktu.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Līvānu novada KC jauniešu teātris, režisora Oskara Bērziņa vadībā, mums lika paskatīties uz R.Blaumaņa darbu "Burvis un puķes" ar mūsdienu jauniešu acīm un uztveri. Ļāva saprast to, kā viņi sasaista tā laika darbus ar mūsdienu realitāti un morāli.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Viļānu KN amatierteātris "Kas ir, tas ir" spēlēja, režisores Ināras Grietiņas iestudēto, B.Jukņeviča "Ak šī jaukā lauku dzīve". Tā ir pārpratumiem un humoru pilna luga, kur apskatītas vairākas tēmas: kaimiņi laukos; pilsētnieki un lauku dzīve; mātes un vienīgā dēla attiecības.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Līvānu novada KC amatierteātris piedāvāja noskatīties Danskovītes "Tāva meitys", ko iestudējis Oskars Bērziņš. Parādīta mūsdienu realitāte: viena neprecētā meita audzina dēlu, bet otra strādājot ārzemēs samīlas spānī un grib precēties. Stāsts par vecāku pūlēm visu vērst par labu, kas rada vēl lielāku sajukumu, bet izrādē viss beidzas labi.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Arī šogad pie mums viesojās Taujenes KN amatierteātris "Bičiuliai" ar Laimas Jančauskaites iestudēto Balis Roga viencēlienu "Kārdinājums". Iestudējums parādīja - cik grūti cilvēkam turēties pretī kārdinājumam neatkarīgi no tā, vai tā ir nauda, sieviete vai alkohols un nav svarīgi, cik gudrs vai augstā amatā cilvēks būtu.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Viesītes kultūras pils amatierteātris nospēlēja "Sniegbaltis un septiņas rūķītes". Aija Rancāne iestudējusi parodiju par sen zināmo pasaku, kur karalis ir egoistisks, ļauns un viltīgs, bet karaļa dēls ir izlutināts un viņu pārspēj. Šinī izrādē daudz izmantota mūzika, kas paspilgtināja lomas.

Teātru saiets Līvānos Aizgavēņa grīztavys

Skatītājiem bija interesanti salīdzināt dažādo teātru sniegumu, pavadīt dienu labestīgā, humora un smieklu pilnā gaisotnē. Smelties pozitīvas emocijas un labi atpūsties. Teātru kolektīviem tā bija laba pieredzes un ideju apmaiņas skola kā arī patīkama satikšanās ar draugiem.

Teksts un fotogrāfijas: Ludmila Puškeire.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico