Brauciens pie draugiem Lietuvā. (2014.)

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Šī gada 12. jūlijā Līvānu amatierteātra kolektīvs, pacilātā noskaņojumā, devās uz starptautisko teātru festivālu Lietuvā,kas notika Ukmerģes apriņķa Taujienā. Starptautiskais teātru festivāls Lietuvā notiek reizi divos gados visa mēneša garumā. Mūsu kolektīvam bija gods piedalīties festivāla atklāšanas dienā, kas iesākās ar teātru svinīgo parādi pilsētas ielās un krāšņu atklāšanas ceremoniju Taujienas pils pagalmā.

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Pēc ceremonijas sākās izrāžu maratons. Mūsu kolektīvs parādīja R.Blaumaņa lugu "Burvis un puķes", kuru Lietuvas skatītāji uzņēma ar ovācijām.

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

13.jūlijā amatierteātra kolektīvs bija uzaicināts piedalīties Siesikas pilsētas svētkos. Arī tur spēlējām R.Blaumaņa lugu "Burvis un puķes" kā arī baudījām lietuviešu viesmīlību.

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Gandarīti par festivālā paveikto un redzēto, kolektīvs labā noskaņojumā atgriezās Līvānos.

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Brauciens pie draugiem Lietuvā

Paldies Līvānu novada domei par finansiālo atbalstu, kā arī Taujienas amatierteātra režisorei Laimai Jančauskaitei par viesmīlību.

Aprakstīja - Sandra Mukāne

Foto no Santas Ūdres

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico