O'vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Līvānu amatierteātra dalībnieces Armandas Vilcānes sacerēto kriminālkomēdiju kolektīvs iestudēja 2014/2015.gada sezonas sākumā, bet parādīja decembra mēnesī.
Pie iestudējuma strādāja abi režisori - Ilze Kārkle un Oskars Bērziņš.

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Darba saturu autore apraksta tā:
"Izrāde "O, vakardiena!" attēlo tipisku biroja ikdienu, kura, kā noskaidrojas izrādes gaitā, nemaz tik tipiska nav. Biroja vadītājam ir romāns ar savu sekretāri, apkopēja jebkādiem līdzekļiem gatava iekarot jebkuru vīrieti, bet vietējā iedzīvotāja regulāri ierodas birojā, lai iesniegtu kārtējo sūdzību. It kā ar to vēl nebūtu gana, tiek nogalināts kurinātājs. Lai noskaidrotu, kurš ir slepkava biroja dzīvē iesaistās policistu tandēms, kurš visu mēģina izskaidrot ar diezgan neloģisku loģisko metodi. Izmeklēšanas gaitā notiek neskaitāmi pārpratumi, kurus rada paši biroja darbinieki, nevēlēdamies atklāt savas patiesās sejas. Vai slepkavība birojā ir bijis tikai ļauns murgs un kārtējais pārpratums? Tas lai paliek katra paša ziņā."( A. Vilcāne )

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Izrādē darbojas:
Jāzeps Lācis - Jānis Markots; Violeta Lāce - Ilze Vanaga; Biroja Apkopēja - Ilze Kārkle; Sekretāre - Sandra Mukāne; Kurinātājs - Voldemārs Vitkovskis; Inspektors Valdis Apsītis- Normunds Upītis; Inpektore Veneranda Čulko -IvetaVilcāne; Valentīna Vucina - Biruta Krūmiņa.

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico