Lapas prezentācija.

20.martā, Līvānu novada domes telpās, notika Līvānu amatierteātra mājas lapas prezentācija. Šo lapu izveidoja firma ARNICO un dāvināja kolektīvam 100 gadu jubilejā kopš Līvānos pirmo reizi spēlēts teātris. Uz pasākumu ieradās kupls skaits viesu, draugu un teātra dalībnieku. Mūs viesmīlīgi uzņēma novada domes telpās un, ar savu klātbūtni, pagodināja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un viņa vietniece Aija Usāne.

Ar lapas tapšanas priekšvēsturi iepazīstināja amatierteātra dalībniece Ludmila Puškeire, bet ar lapas uzbūvi, sadaļām, lietošanas īpatnībām iepazīstināja un demonstrēja ARNICO vadītājs, Arnis Puškeiris. Tika pārsteigta arī amatierteātra režisore Ilze Kārkle. Viņai firma dāvina vizītkaršu komplektu, lai tās varētu izmantot, iepazīstinot ar mūsu amatierteātri un tā mājas lapu.

Atnākušie ar interesi sekoja stāstītajam un demonstrētajam. Vēlāk klātesošie paši varēja izmēģināt un iepazīties ar mājas lapas lietošanu un saturu.

Savas emocijas neslēpa arī ilggadējā režisore Anna Pabērza. Viņa ir tā, kas savākusi lielāko daļu no mājas lapā apkopotajiem materiāliem.

Līvānu novada domes pārstāvji pateicās Arnim Puškeirim, par ieguldīto darbu un atbalstu amatierteātrim. Novēlēja veiksmīgu turpmāko sadarbību. Tāpat, veiksmīgu sadarbību vēlēja novada kultūras centra darbinieki.

“Trīs austrumu gudrās” nesa sveicienus no Jersikas pagasta un novēlēja jaundzimušajam (mājas lapai) ilgu un interesantu mūžu.

Pasākums noritēja draudzīgā, pavasarīgā noskaņā. Tikai tā, viens otram palīdzot, mēs varam veidot un attīstīt mūsu Līvānu novadu.

Skats no prezentācijas - ARNICO vadītājs Arnis Puškeiris

Skats no prezentācijas - Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un viņa vietniece Aija Usāne

Skats no prezentācijas - Viesi

Skats no prezentācijas - Viesi

Skats no prezentācijas - Viesi

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico