Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja.

5. decembrī Līvānu novada KC tika svinētas jubilejas - amatierteātrim 65. gadi, un jauniešu teātrim 5. gadi. Šos teātrus vada režisore Ilze Kārkle un Oskars Bērziņš. Viņu vadībā darbojas vairāk kā 40 dalībnieku, kas ir dažādu vecumu un profesiju pārstāvji.

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Jubilejas pasākums bija veidots kā kolektīva dalībnieku satikšanās sapņu stacijā teātru krīzes laikā, kad izplatās baumas par teātra laišanu pensijā. Stacijā satiekas visi dalībnieki, daži tur jau strādā, citi ieradušies uz satikšanos, citi veido komitejas un organizē ansambli, bet prīmas gatavojas doties projām. Cita dalībniece uzņēmusies reklāmaģenta pienākumus piedāvā paklājiņus. Toties režisore labāk mirs nekā dosies pensijā, bet tas nav nepieciešams, jo mainās likumdošana.

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Amatierteātra lielo saimi sveic Līvānu novada KC direktore Aija Smirnova un Līvānu novada priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Ar atzinības rakstiem no Latvijas Nacionālā kultūras centra un novada, tika sveikti abi režisori un daudzi teātra kolektīvu dalībnieki.

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Uz jubilejas svinībām ieradās tuvi un tāli draugi: no Rudzātu teātra kopas "Okūts", no novada līnijdeju kolektīvi Lolitas Bečas vadībā, no Viļānu amatierteātra, no Krustpils teātra "Savējie", arī Turku teātra kopas "Maska" dalībnieki, Līksnas amatierteātris "Maska", kultūras nama kolektīvi - "Dubnava", "Daugavieši", "Silava", "Uzori", "Senjoru ansamblis "Līvas", deju kopa "Ŗūžeņas".

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Mūsu režisori Ilze un Oskars, sirsnīgi pateicās kolektīva dalībniekiem un par piemiņu dāvāja jubilejas nozīmītes. Pateicības vārdi un alpu vijolīšu podiņi tika pasniegti sponsoriem un atbalstītājiem: SIA " Rudzāts ", SIA " Sencis ", SIA " Daugulis un partneri ", SIA " Vamari L ", Līvānu novada domei, Viesturam Upītim, Žannai Vilcānei, Laimai Bērziņai un Arnim Puškeirim.

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Līvānu amatierteātra 65. gadu jubileja

Tālāk sekoja fotografēšanās un "kāpostu - desiņu" ballīte ar jauniešu ansambļa pavadītām dejām.

Fotogrāfs: Guntis Vanags
Teksts: L. Puškeire

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico