"Svētki, svētki..."

Mazpilsētas komēdija pēc Ed. Vulfa lugas "Svētki Skangalē " motīviem. "Ja mūsu rīkošanas darbi tikpat sekmīgi ies uz priekšu kā līdz šim, tad nav ne mazāko šaubu, ka mūsu svētki būs kaut kas ārkārtīgi! Par viņiem rakstīs un runās visa Latvija!"

Autors Ed. Vulfs lugu "Svētki Skangalē " uzrakstīja 1916.gadā. Tāpēc mūsu teātris ar šīs lugas izrādi 2016. gada 15.jūlijā atzīmēja šī darba 100.jubileju.

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Klāt svarīgs notikums - biedrības 25 gadu jubileja. Kā to atzīmēt un vai to var izmantot personīgu mērķu sasniegšanai?
Pārsteidzošākais ir tas, ka 100 gadu laikā mūsu ambīcijās un mērķa sasniegšanas metodēs nekas nav mainījies - tikai apģērba mode un fasons.

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrādē darbojās:
Tirgotājs, biedrības priekšsēdis Pēters Dalbiņš - Valdis Vitkovskis
Dalbiņa kundze - Ginta Mališeva
Lilija, viņu meita - Sarmīte Znotiņa
Irma, Lilijas draudzene - Sandra Mukāne
Oskars Kosa, gleznotājs - Oskars Bērziņš
Fricis Godiņš, teoloģ. kandidāts - Jānis Sondors
Pulvers, mežkungs - Uldis Mališevs
Baucis, aptiekārs - Juris Romanovskis
Kamelbergs, doktor - Vitālijs Nešpors
Sveiklīts, skolmeistars un diriģents - Normunds Upītis
Spole, skatuves meistars - Jānis Markots
Bituks, skatuves strādnieks - Jānis Aizpurietis
Rideriene, garderobes turētāja biedrībā - Ilze Vanaga
Jāmelis, pūtējs - Matīss Lojāns
Anna, kalpone pie Dalbiņiem - Biruta Krūmiņa
Bumbiers, vecs kalpotājs pie Dalbiņiem - Ēriks Mazjānis

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Noskatoties šo izrādi, var piekrist autora rakstītajam: "Plašs ir tas līdums mūsu priekšā un nakts ir pār viņu. Daudz tumsības ir arī mūsos pašos, gaismas nesējos. Tīrīsim sevi no tumsības, tapsim paši gaiši, tad vairāk gaismas būs arī ap mums. Neslavēsim un necildināsim viens otru, bet slavēsim un cildināsim darbu."

Izrāde - Svētki, svētki...

Izrāde - Svētki, svētki...

Teksts - Ilze Kārkle
Fotogrāfijas - Mazjāņu ģim. arhīvs

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico