"Viļānu teātrim - 25."

Viļānu teātrim - 25

2017.g.4. novembrī Viļānu KN tika organizēts ikgadējais Latgales amatierteātru saiets "Sābri", kurā piedalījās teātra spēles mīļotāji no Latgales malu malām, šoreiz no Lendžiem, Dekšārēm, Sokoloku pag., Madonas nov. Aronas pag. un citām vietām.

Viļānu teātrim - 25

Viļānu teātrim - 25

Viļānu teātrim - 25

Šogad saiets notika Viļānu teātra kolektīva "Kas ir, tas ir" 25 gadu jubilejas zīmē, tādēļ skaitlis 25 bija paslēpies katrā izrādē.
Kultūras nama lielajā un mazajā zālē skatītāji dzīvoja līdzi dažādu skeču iestudējumiem un vērīgākie, kuri pamanīja šo skaitli izrādēs, tika pie pārsteiguma balvām.
Arī mūsu teātra kolektīvs ar prieku pieņēma uzaicinājumu piedalīties amatierteātru saietā un, mūsu uzticamo draugu, Viļānu teātra kolektīva jubilejā. Šoreiz braucām ar skeču "Pīļu medības" .

Viļānu teātrim - 25 Viļānu teātrim - 25

Viļānu teātrim - 25

Viļānu teātrim - 25

Viļānu teātrim - 25

Pēc izrādēm, mājas saimnieki pateicās visiem kolektīviem, pasniedzot saldas dāvanas un paldies rakstus.
Paldies viļāniešiem par jauko uzņemšanu! Lai jums netrūkst smaidu, ko saņemt un dāvāt citiem!

Sandra Mukāne - kolektīva dalībniece
Fotogrāfijas no:
Sandras Mukānes un Gintas Mališevas

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico