Izrāde "Ļaunais gars" iziet pie skatītājiem.

Ir galā grūtais un radošais iestudēšanas laiks. Jaunā izrāde tiek nodota skatītāju vērtējumam. Tā ir luga, ar kuru 1909.gadā aizsākās zināmā spēlmaņu vēsture Līvānos. Tāpēc Rūdolfa Blaumaņa "Ļaunais gars" ir Līvānu novada Kultūras centra amatierteātra veltījums teātra spēlēšanas simtgadei.

Šoreiz stingrā "pieņemšanas komisija" bija Rožupes un apkārtējo pagastu ļaudis, jo 22.maijā amatierteātris viesojās Rožupes kultūras namā. Kā vienmēr, neiztrūka arī kolektīva līdzjutēji. Paldies atsaucīgajai publikai!

Skats no izrādes Ļaunais gars

Vai esam sasnieguši iecerēto mērķi? Spriežot pēc emocijām, kuras valdīja uz skatuves un arī skatītāju zālē, neesam velti no sirds strādājuši. Kā pēc izrādes atzina režisore Ilze Kārkle, viņa bijusi patīkami gandarīta par kolektīva saliedētību un spēju iziet no situācijām.

Skats no izrādes Ļaunais gars

Par ko tad ir izrāde? Par mūžseno jautājumu - vai nauda nes laimi. Ne vienmēr tā nāk ar svētību. Cīruļu mājas ļaudīm un viņu attiecībām, tā drīzāk bija kā "ļaunais gars", bet kādam arī par lāstu. Kas gan atvērs viņu acis?

Skats no izrādes Ļaunais gars

Taču labāk ir pašiem redzēt, vai ne? Tāpēc aicinām jūs uz jubilejas izrādi atjaunotajā Līvānu novada Kultūras centrā, 30.maijā plkst: 14.00 (ieejas maksa 1 lats) un visās citās izrādēs mūsu novadā un ārpus tā. Skatieties, vērtējiet un dzīvojiet līdzi!

Skats no izrādes Ļaunais gars

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico