Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā.

Līvānu novadā Jāņu diena šogad nāk ar vairākiem jaunumiem - ievēlēta jaunā novada dome, klāt nākuši trīs pagasti, taču nemainīga palikusi novada ļaužu tradīcija - būt kopā gan grūtībās un darbā, gan svētkos. 22.jūnijā pie Jaunsilavu skolas, notika Zāļu dienas gadatirgus. Tur piedalījās ne vien amatnieki, maizes cepēji, aldari, siera sējēji, zāļu sievas, bet arī novada amatierteātri un folkloras kopa “Turki”.

Pasākumu vadīja Ināra Ivanova un Sandra Mukāne - Līvānu amatierteātra dalībnieces. Folkloras kopa “Turki” ieskandēja Līgo svētkus, mācīja līgo dziesmas un palīdzēja uzturēt jautru noskaņu pasākuma laikā.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Līvānu novadam paplašinoties, klāt nākuši Rudzātu un Jersikas pagasti, kur arī darbojas teātru kopas. Lai saliedētu novada amatieraktierus, pasākumā tika parādīti fragmenti no amatierteātru un kopu repertuāra.

Rudzātu kolektīvs, Saivas Ķuzules-Jansones vadībā, parādīja ainiņas no mūsdienu ciema dzīves.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Jersikas amatieraktieri, Ināras Ivanovas vadībā, iepazīstināja ar ciema “Biznesa sievieti”.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Līvānu amatierteātris, fragmentā no lugas “Jaunsaimnieka līgavas”, pamācīja kā jaunas meitas Līgo vakarā var pieburt sev tīkamu puisi. Jābūt ļoti uzmanīgām, ka nesanāk pieburt divus vai palikt pavisam bešā.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Staģene – Ilze Vanaga, kalpu meita – Biruta Krūmiņa, saimnieks- Normunds Upītis, puisis – Oskars Bērziņš. Buršanos iestudēja Ilze Kārkle.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Pēc uzstāšanās notika “Turku” un līvāniešu apdziedāšanās, kā tas pieņemts Līgo svētkos.

Zāļu dienas amatnieku gadatirgus Līvānu novadā

Šis pasākums notika līksmā un draudzīgā atmosfērā, ko netraucēja pat brīžiem uznākušais lietus un vējš.

Teksts un foto: Ludmila Puškeire

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico