XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā.

„...kaut arī smaids neko neizšķir,
Ir labi, ja varam kādreiz pasmaidīt,
kopā būt un teātri uzspēlēt!”

Šāds moto rotāja kārtējo Latgales amatierteātru saietu, kurš notika Vārkavā, 2009.gada 8.augustā.

Pasākums ir ar diezgan senu vēsturi. Pirmais amatierteātru saiets Vārkavā notika 1999.gadā un visus šos gadus teātra svētku dvēselīte ir bijusi Elvīra Āboliņa. Liels paldies Elvīrai par šī jaukā pasākuma tradīciju kopšanu! Arī mūsu, Līvānu amatierteātris daudzus gadus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ir sildījies pie teātra svētku ugunskura.

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Svētku organizatori un Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Vilcāne kolektīvus apdāvināja ar simboliskām dāvanām - Vēja zvaniem, ko pasniedza kolektīvu režisoriem.

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Šogad svētkos piedalījās 6 teātri ar plašu repertuāru. Bija pārstāvēta latviešu klasika, latviešu modernā dramaturģija, krievu dzeja un pasaules klasika. Svētku programma bija ļoti blīva, izrādes notika visas dienas garumā. Uz pasākumu bija atbraukuši un iepazīstināja ar radošo veikumu:

Daugavpils Tautas teātris „Iskateļ” ar izrādi „Jūdu ķēniņš”, režisors J.Losevs;

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Ogres KC Tautas teātris ar izrādi „Šveiks”, režisors J.Kaijaks;

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Nautrēnu pag. (Rēzeknes nov.) Dramatiskais kolektīvs ar iestudējumu latgaliešu valodā, režisore M.Miščenko;

Rožupes pag. Teātra kopa ar fragmentu no izrādes „Jāju dienu, jāju nakti”, režisore Rima Līvmane;

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Rudzātu pag. teātra kolektīvs „Okūts” ar izrādi „Sausā lapa”, režisore Saiva Ķuzule-Jansone;

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Līvānu kolektīvs ar R.Blaumaņa „Dzīves nopūta jeb likteņa saites”

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

un fragmentu no „Jaunsaimnieka līgavas”, režisore Ilze Kārkle.

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

XI Latgales amatierteātru saiets Vārkavā

Vairāki mūsu kolektīva dalībnieki, sadarbojas ar citiem novada kolektīviem. Tā Rima Līvmane ir Rožupes kolektīva režisore, bet Vitālijs Nešpors, Biruta Krūmiņa un Mārtiņš Jansons, spēlē lomas izrādē „Jāju dienu, jāju nakti”. Mārtiņš Jansons darbojas arī Rudzātu teātrī, kur režisore ir viņa dzīvesbiedre Saiva Ķuzule-Jansone.

Amatierteātru saiets ir devis spēcīgu emocionālu lādiņu jauniem darbiem nākamajā sezonā, atrasti jauni draugi, notikusi tikšanās ar sen zināmiem un jauniem kolektīviem.

Foto: Normunds Upītis

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico