Mēs protam ne tikai, nežēlojot sevi, strādāt mēģinājumos un spēlēt, bet arī...

... atpūsties un sacerēt rīmes

Ekskursiju un atpūtas braucienu laikā, pabūts tuvās un tālās vietās. Ekskursijās nevar iztikt bez starpgadījumiem, pārpratumiem un kurioziem. Par dažiem no tiem stāsta pašsacerētas rīmes. Plašāk par to >

... svinēt kolektīva jubilejas

Kolektīvā par tradīciju ir kļuvis, atzīmēt lielākās amatierteātra jubilejas. Šo pasākumu laikā var pastāstīt citiem par paveikto un pateikt paldies režisoriem par paveikto darbu. Tad tiek godināti arī aktīvākie amatieraktieri. Šo tradīciju ieviesa režisore Lauma Balode, un tā tas tiek turpināts līdz pat šodienai. Ieskaties jubileju bildēs >


... piedalīties saietos un uzņemt ciemiņus

Jau kopš Laumas Balodes laikiem, kolektīvs aktīvi piedalās rajona, zonas un republikas teātru skatēs, kur gūst labus panākumus un saņem balvas. Esam piedalījušies dažādos teātru festivālos kaimiņu rajonos un visā Latvijā, piedalījušies pasākumos Lietuvā (Utenā, Ukmerģē). Ukmerģē kolektīvam ir pat izveidojies savs fanu pulciņš, kuri regulāri apmeklē mūsu teātra izrādes.

Kolektīvam patīk uzņemt ciemiņus Līvānos. Visās lielākajās teātra jubilejas reizēs, pie mums ciemojās draugi no Aknīstes, Viļāniem, Varakļāniem, Ukmerģes. Kuplā skaitā draugi ieradās 2000.gadā uz amatierteātru salidojumu “Līvānu Karaļvalsts”.

2008.gadā, Līvānu pilsētas svētkos, pie mums ciemojās un vadīja pasākumus Krišjāņa Valdemāra Talsu tautas teātris. Par to visu plašāk >

... aktīvi piedalīties novada pasākumos

Pilsētas svētkos 2006.gadā kolektīvs parādīja brīvdabas izrādi "Es pazinu tēva sētu", uzvedumu "Barona Līvena un viņa svītas sagaidīšanu" un piedalījās svētku vadīšanā.

"Lācītis Pūks un viņa draugi" apceļoja novada bērnu Ziemassvētku pasākumus skolās un bērnudārzos.

Kolektīva dalībnieki piedalās novada sporta svētku un citu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, dara krāšņākus šos pasākumus ar izrādēm un uzvedumiem.

Skatīt vairāk... un ar bildēm >

... izrādēs, protams, neiztiek bez atgadījumiem

Amatierteātra pastāvēšanas laikā ne viss ir gājis gludi, ir bijuši dažādi atgadījumi- jautri, smieklīgi, citreiz skumji un pat diezgan traģiski.

Lauma Balode savā atmiņu burtnīcā ir aprakstījusi dažus no atmiņā palikušajiem notikumiem. Kolektīva dalībnieki atceras savus piedzīvojumus uz skatuves un ārpus tās.

Tā radās šī sadaļa >

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico