Krimināldrāma "O`vakardiena"

Armanda Vilcāne

Režisori: Ilze Kārkle, Oskars Bērziņš

"Izrāde "O, vakardiena!" attēlo tipisku biroja ikdienu, kura, kā noskaidrojas izrādes gaitā, nemaz tik tipiska nav. Biroja vadītājam ir romāns ar savu sekretāri, apkopēja jebkādiem līdzekļiem gatava iekarot jebkuru vīrieti, bet vietējā iedzīvotāja regulāri ierodas birojā, lai iesniegtu kārtējo sūdzību. It kā ar to vēl nebūtu gana, tiek nogalināts kurinātājs. Lai noskaidrotu, kurš ir slepkava biroja dzīvē iesaistās policistu tandēms, kurš visu mēģina izskaidrot ar diezgan neloģisku loģisko metodi. Izmeklēšanas gaitā notiek neskaitāmi pārpratumi, kurus rada paši biroja darbinieki, nevēlēdamies atklāt savas patiesās sejas. Vai slepkavība birojā ir bijis tikai ļauns murgs un kārtējais pārpratums? Tas lai paliek katra paša ziņā."( A. Vilcāne )

Lomās darbojas:

Jāzeps Lācis - Jānis Markots
Violeta Lāce - Ilze Vanaga
Biroja Apkopēja - Ilze Kārkle
Sekretāre - Sandra Mukāne
Kurinātājs - Voldemārs Vitkovskis
Inspektors Valdis Apsītis- Normunds Upītis
Inpektore Veneranda Čulko - Iveta Vilcāne
Valentīna Vucina - Biruta Krūmiņa

Ieskats izrādē

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

Skats no lugas - O vakardiena

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico