Anna Pabērza - režisore no 1983. līdz 2004.gadam.

Bijusī režisore Anna Pabērza ar puķēm

No 1983.gada kolektīva vadīšanu un režisora pienākumus uzticēja ilggadējai (no 1950.gada) kolektīva dalībniecei Annai Pabērzai.

Pirmo lomu Anna (Grāvere) Pabērza nospēlēja, vēl mācoties Līvānu 1.vidusskolas 3.klasē, J. Jaunsudrabiņa lugā "Sapnis saulītē". Ar režisores pienākumiem iepazinās strādājot Līvānu 1.vidusskolā, vadot skolēnu dramatisko kolektīvu.

Kultūras nama kolektīvu Anna Pabērza vadīja vairāk kā 20 gadus, iestudējot 20 lugas, 4 skečus un vairākus dramatizējumus. Kolektīva dalībnieki paši sevi nodēvēja par "Drosmīgo neprātu".

2003.-2004.gada sezonā, Anna Pabērza kolektīva vadību nodeva darba turpinātājai - amatieraktrisei Rimai Līvmanei.

Kolektīva 55 gadu jubilejas svinībās, A. Pabērza atvadījās ar vārdiem: "Neaizmirstiet! Māksla audzina ar sirdi izdzīvotu patiesību." un piebilda "Kamēr tu esi uz skatuves - tu vispār esi!". Viņa joprojām piedalās kolektīva dzīvē, apmeklējot izrādes un pasākumus.

Anna Pabērza ir ieguldījusi milzīgu darbu, savācot un apkopojot Līvānu amatierteātra vēsturi. Viņa ir saglabājusi kolektīva ilggadējās režisores - rakstnieces Laumas Balodes personīgo arhīvu.

Pateicoties šiem interesantajiem materiāliem, radās ideja par Līvānu amatierteātra mājas lapas izveidošanu.

Anna Pabērza no dzīves aizgāja 2011.g.18.februārī.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico