Ruta Ancāne no 1998.g

Spēlējusi lugās:

“Palīgā sauciens”,
“Tikai rozes”,
“Ļaunais gars”

Piedalās Rožupes amatierteātra kopas izrādēs.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico