Ginta Mališeva

Spēlējusi lugās:

Ādolfs Alunāns "Pašu audzināts",
Pēc Ed. Vulfa darba "Svētki, svētki",
Skečos un viencēlienos.

 
© 2009 - 2016 Līvānu novada kultūras centra amatierteātris
Izstrāde un dizains no: arnico